29.5 C
Athens
Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΝΕΑΑΜΥΝΑΕΞΕΛΙΞΗ: H Οnex προτείνει να διασώσει τα ΕΑΣ με διασφάλιση θέσεων εργασίας,...

ΕΞΕΛΙΞΗ: H Οnex προτείνει να διασώσει τα ΕΑΣ με διασφάλιση θέσεων εργασίας, επενδύσεις και παραγγελίες

- Advertisement -

Με επιστολή προς τον επικεφαλής των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) Ν. Κωστόπουλο  και κοινοποίηση προς τον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, ο διευθύνων σύμβουλος της Onex, Πάνος Ξενοκώστας κάνει μια πολλών επιπέδων πρόταση η οποία συμπυκνώνεται στα εξής: Ουσιαστικά την ανάληψη των ΕΑΣ, σε επίπεδο μισθών, χρηματοδοτήσεων, αναβαθμίσεων, επενδύσεων, για παραγωγή πυρομαχικών, σε αρχική συμφωνία με την αμερικανική Global Ordance, με αντίστοιχη αποδέσμευση του κράτους. Το σχετικό πλάνο θα εξελιχθεί σε φάσεις από 4 έως 12 μήνες.

Οι επενδύσεις “θα υπερβούν τα 250-350 εκατ. ευρώ σε χρονικό ορίζοντα 5 εως 7 ετών”, ενώ θα αναληφθεί το έργο απορρύπανσης των εγκαταστάσεων Λαυρίου, κόστους 48 εκατ., θα διασωθούν 250 θέσεις εργασίας και αναμένεται να δημιουργούν “700-900 εντός πενταετίας”. Μάλιστα τονίζεται πως το παραπάνω έργο προτείνεται να γίνει χωρίς να αναμένεται ροή ελληνικών (κρατικών) παραγγελιών πυρομαχικών, χωρίς δηλαδή κάποια κρατική “προικοδότηση”.

Η Onex έχει γνώση της κατάστασης της ΕΑΣ καθώς έχει συνάψει μαζί της μνημόνιο συνεργασίας από το 2021 και παρέχει εκεί προσωπικό για την παραγωγή της. Συνολικά η πρόταση μιλά για ριζική ανασυγκρότηση της εταιρείας με εξαγωγική δραστηριότητα και ανάπτυξη. Θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση από πλευράς κυβέρνησης.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής Π. Ξενοκώστα έχει ως εξής:

Ο Όμιλος ONEX Shipyards & Technologies, αποτελεί ένα διεθνοποιημένο Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Όμιλο με έδρα τις ΗΠΑ (Νέα Υόρκη) και ισχυρή παρουσία, μεταξύ άλλων χωρών, και στην Ελλάδα.

Τα τελευταία 5 χρόνια, η έντονη ενεργοποίηση του Ομίλου στο Ναυπηγικό Τομέα με την υλοποίηση του εν εξελίξει πολυδιάστατου επενδυτικού πλάνου, οδήγησε στην στέρεη και δυναμική επανεκκίνηση της εγχώριας Ναυπηγικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας.

Ο συντελούμενος παραγωγικός, τεχνολογικός και καινοτομικός μετασχηματισμός στις «γυάρδες» της ΟΝΕΧ εμφανίζει, ήδη, εξαιρετικά σημαντικό αντίκτυπο στο Ελληνικό ΑΕΠ και στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών (εκατοντάδες εκατομμυρίων € σε εξαγωγές) δημιουργώντας χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας ενώ λειτουργεί πολλαπλασιαστικά ως επίκεντρο και επιταχυντής εσόδων ενός νέου ολοκληρωμένου βιομηχανικού οικοσυστήματος.

Ταυτόχρονα, η καλλιέργεια και ενίσχυση της ικανότητας της Ελλάδας να υποστηρίζει τη ναυτιλιακή εφοδιαστική αλυσίδα, την ενεργειακή μετάβαση και τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια (κλιματική ουδετερότητα), καθώς και τις ναυτικές και αμυντικές πλατφόρμες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έχει αναβαθμίσει (και διαρκώς αναβαθμίζει) στρατηγικά και μετρήσιμα της γεωπολιτική θέση της χώρας.

Ο Όμιλος ΟΝΕΧ, πέραν από την αναγνωσιμότητα και την ταύτισή του με την αναγέννηση των μεγάλων Ναυπηγείων και ευρύτερα του κλάδου της Ναυπηγοεπισκευής, συνιστά μια «πλατφόρμα» διαφοροποιημένων επενδύσεων και επιτυχούς/αξιόπιστης δραστηριοποίησης σε ένα σύνολο στρατηγικών επιχειρηματικών τομέων (πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, νανοτεχνολογία, τεχνολογία υλικών, άμυνα, πολιτική προστασία, ασφάλεια υποδομών, outsourcing επιχειρηματικών διαδικασιών, logistics, real estate, φιλοξενία κ.λπ.).

Στην Ελλάδα, η ΟΝΕΧ απασχολεί περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους υλοποιώντας συνολικά ένα επενδυτικό σχέδιο άνω των 650 εκατ. €. Παράλληλα, διαθέτει και ενεργοποιεί ένα ευρύ συνεκτικό δίκτυο επιχειρηματικών εταιρών και χρηματοοικονομικών φορέων (τραπεζικών – χρηματοδοτικών), συνθήκη που ενδυναμώνει την επιχειρησιακή ικανότητα του Ομίλου στην ανάλυση, κωδικοποίηση, σχεδίασμά και υλοποίηση πολύπλοκων/σύνθετων στρατηγικών επενδύσεων στο βιομηχανικό και τεχνολογικό τομέα (εμπορικό, αμυντικό, ενεργειακό) εστιάζοντας (και) στην παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση υπό πτώχευση, πτωχευμένων, υπερχρεωμένων ή «προβληματικών» επιχειρήσεων.

Χωρίς αμφιβολία, η τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα της ΟΝΕΧ στην εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση/ανάπτυξη επιχειρήσεων είναι αποδεδειγμένη, πανθομολογούμενη και μοναδική, την ώρα που η υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια σε συνδυασμό με τη μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα εξασφαλίζουν ανεμπόδιστη και απεριόριστη πρόσβαση σε κεφάλαια για τις στρατηγικές επενδύσεις του Ομίλου.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ΟΝΕΧ συνήψε με τα ΕΑΣ ένα Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) για την υποβολή Προσφορών, συνυπογράφοντας ουσιαστικά μία Συμφωνία – Πλαίσιο με τα ΕΑΣ που θα διέπει την υλοποίηση δυνητικών/μελλοντικών συνεργασιών και συμβάσεων για την προσέλκυση έργων , προκειμένου να αναζωογονηθεί παραγωγικά η, εν τοις πράγμασι, πτωχευμένη κρατική επιχείρηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω MOU υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2021, καθώς η ΟΝΕΧ είχε προβλέψει εύστοχα τις μελλοντικές εξελίξεις στην προσφορά και ζήτηση της αγοράς πυρομαχικών σε διεθνές επίπεδο.

Προς τον σκοπό τούτο, άλλωστε, διαθέσαμε στη Διοίκηση των ΕΑΣ εξειδικευμένα στελέχη, μεταφέραμε πολύτιμη τεχνογνωσία για την παγκόσμια τομεακή αγορά, εξετάσαμε καινοτομίες και βέλτιστες πρακτικές ενώ ταυτόχρονα διερευνήσαμε σε βάθος τις λειτουργίες των ΕΑΣ.

Με δεδομένη μάλιστα τη «Βιομηχανική Συνεργασία» της ΟΝΕΧ με τα ΕΑΣ τα τελευταία 17 χρόνια για την παροχή βιομηχανικού προσωπικού και την υποστήριξη-λειτουργία της γραμμής παραγωγής, η ΟΝΕΧ βρίσκεται σε κρίσιμη θέση στον συγκεκριμένο τομέα δημιουργώντας, υλικά και άυλα, υψηλή προστιθέμενη αξία και τεχνογνωσία για το Ελληνικό Δημόσιο.

Επισημαίνεται πως σε πολλές περιόδους, όπως η τρέχουσα, και επαναλαμβανόμενα, η ΟΝΕΧ διαθέτει σημαντικό κεφάλαιο κίνησης μέσω παρεχόμενων πιστώσεων, στηρίζοντας με πατριωτική και κοινωνική ευθύνη τόσο τους εργαζόμενους όσο και την παραγωγική δυνατότητα των ΕΑΣ, ώστε να αξιοποιηθούν ευκαιρίες συνεργασιών με τρίτες εταιρίες, οι οποίες δύναται να κομίσουν πολλαπλά οφέλη για τα ΕΑΣ και τη χώρα μας.

Στο πλαίσιο του παρόντος, κρίνεται σκόπιμο να επικεντρωθούμε στις βασικές αρχές και τους κύριους άξονες της πρότασης της ΟΝΕΧ για την αναγέννηση των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ), υπερβαίνοντας προσώρας μία δυσάρεστη και ανακόλουθη με τα συμφωνηθέντα κατάσταση, αφού τους τελευταίους μήνες η ΟΝΕΧ δεν έχει γνώση και ενημέρωση για μελλοντικά παραγωγικά σχέδια και συνεργασίες, μολονότι εκείνη είναι ο εμπνευστής, ο καταλύτης και ουσιαστικά ο εταίρος χρηματοδότης για την παραγωγή των ΕΑΣ με σημαντικό κεφάλαιο κίνησης. Επιπρόσθετα, η ΟΝΕΧ από κοινού με τη Διοίκηση των ΕΑΣ εκπόνησαν και συνδιαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερο φιλόδοξο σχέδιο δράσης («απατηλό» για κάποιος τότε, όπως και εκείνα των Ναυπηγείων εξάλλου) για την εξυγίανση των ΕΑΣ και χαιρόμαστε που, ήδη, πραγματοποιείται μια συνεργασία έστω και περιορισμένου παραγωγικού αντικειμένου. Δικαιούμαστε, λοιπόν, να επικαλούμαστε πως έχουμε μεν και συνεχίζουμε δε να συμβάλλουμε στην υλοποίησή του.

Προσηλωμένοι και ευθυγραμμισμένοι στο πνεύμα, το γράμμα και τους σκοπούς του Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) του Οκτωβρίου 2021 με τα ΕΑΣ, και με «καλή πίστη» για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του κλάδου αυτού στην Ελλάδα, όπως συνέβη και με τις «best practices» που ακολουθήθηκαν στα 2 μεγάλα Ναυπηγεία (Νεώριο και Ελευσίνα) και αποτελούν πλέον «case studies», η ΟΝΕΧ έχει προχωρήσει σε μια Στρατηγική Συμφωνία Συνεργασίας με μια άλλη κορυφαία εταιρεία των ΗΠΑ, την Global Ordnance (GO).

Σε αυτή την κατεύθυνση, προετοιμάζεται τα τελευταία χρόνια ένα ολιστικό Επιχειρηματικό Σχέδιο για την αναγέννηση του κλάδου των πυρομαχικών, ένα σχέδιο ρεαλιστικό που αρθρώνεται σε βιώσιμες φάσεις – στάδια. ΟΝΕΧ και GO έχουν συμφωνήσει σε θέματα αρχών και ρόλων, με την ΟΝΕΧ να υλοποιεί το Σχέδιο και να αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις με την Κυβέρνηση και τις Τοπικές Αρχές ως ο βασικός φορέας επενδύσεων και κατασκευαστής μιας σειράς κρίσιμων έργων πυρομαχικών για τις ΗΠΑ και την παγκόσμια αγορά. Οι τύποι των πυρομαχικών και οι εξειδικευμένες γραμμές παραγωγής έχουν καταγραφεί στο αναλυτικό business plan. Σε αυτό το στάδιο, είμαστε σε θέση να «μοιραστούμε» μαζί σας τα ακόλουθα ως προς τα επόμενα άμεσα βήματα μεγάλης προστιθέμενης αξίας για το Ελληνικό Κράτος. Ειδικότερα:

  ΦΑΣΗ 1η  Ενδιάμεση φάση – Άμεση έναρξη με απόφαση Δ.Σ. των ΕΑΣ

 • Η ΟΝΕΧ είναι σε θέση να προχωρήσει άμεσα σε επενδύσεις για την επαναλειτουργία συγκεκριμένων γραμμών παραγωγής, στη βάση του Μνημονίου/Συμφωνίας – Πλαίσιο του Οκτωβρίου του 2021.
 • Εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από τη βασική σχετική απόφαση του Δ.Σ. των ΕΑΣ, απαλείφεται για το Υπουργείο Οικονομικών η υποχρέωση μισθοδοσίας των εργαζομένων των ΕΑΣ στις γραμμές παραγωγής πυρομαχικών του επιχειρηματικού πλάνου.
 • Εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από τη σχετική βασική απόφαση του Δ.Σ. των ΕΑΣ, δεν θα υφίσταται καμία υποχρέωση για το Υπουργείο Οικονομικών ως προς την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων των ΕΑΣ και της ΟΝΕΧ.
 • Εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από τη σχετική βασική απόφαση του Δ.Σ. των ΕΑΣ, δεν θα υφίσταται καμία υποχρέωση για το Υπουργείο Οικονομικών ως προς την καταβολή οποιουδήποτε είδους τρεχουσών εξόδων, δαπανών ή κεφαλαίων για το Συγκρότημα Εργοστασίων Λαυρίου. Η ΟΝΕΧ αναλαμβάνει το σύνολο των εν λόγω υποχρεώσεων.
 • Εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από τη σχετική βασική απόφαση του Δ.Σ. των ΕΑΣ, το έργο της απορρύπανσης του Εργοστασιακού Συγκροτήματος Λαυρίου (ΣΕΛ) από τη χρόνια ρύπανση των πυρομαχικών (αξία 48 εκ.€) θα αποτελεί υποχρέωση της ΟΝΕΧ να επενδύσει και να εκτελέσει. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα χρειαστεί να διαθέσει πόρους.
 • Υπογραμμίζεται ότι η ONEX ΔΕΝ ζητά για τα επόμενα χρόνια συμβάσεις συμβόλαια ή εξασφαλισμένα έργα για τις γραμμές παραγωγής της από το Ελληνικό ΥΠ.ΕΘ.Α. και τις Ένοπλες Δυνάμεις ως αντιστάθμισμα ή προαπαιτούμενο.
 • Η ΟΝΕΧ δύναται, πέρα των ιδιωτικών κεφαλαίων που απαιτούνται, να επενδύσει και κρατικά κεφάλαια των Η ΠΑ.
 • Οι συνολικές επενδύσεις θα υπερβούν τα 250 – 350 εκατ. € σε χρονικό ορίζοντα 5 έως 7 ετών.
 • Διάσωση 250 θέσεων εργασίας και δημιουργία περισσότερων των 700 – 900 εντός της επόμενης πενταετίας (συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του οικοσυστήματος που απαιτείται για την υποστήριξη της γραμμής παραγωγής).
 • Το Ελληνικό Κράτος σταματά τη χρηματοδότηση και την εκροή πόρων δεκάδων εκατομμυρίων € προς τα ΕΑΣ, μερικώς εντός τεσσάρων (4) μηνών και ολικών εντός 12 μηνών.
 • Το Ελληνικό Κράτος αποδεσμεύεται από τη δαπάνη των 48 εκατ. € για το έργο της απορρύπανσης του Εργοστασιακού Συγκροτήματος Λαυρίου.
 • Άμεση βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία και την παραγωγική λειτουργία, περιβαλλοντική συμμόρφωση, δραστική αντιμετώπιση των σοβαρών θεμάτων επαγγελματικού κινδύνου των εργαζομένων, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου, στην υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
 • Η ΟΝΕΧ με την επαναδραστηριοποίηση και αναγέννηση της βιομηχανίας των Πυρομαχικών συμβάλλει ουσιαστικά στην αμυντική θωράκιση και την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας, των ΗΠΑ, των συμμαχικών δυνάμεων και των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ.

ΦΑΣΗ 2η Τελική φάση – Εντός 12 μηνών από την έναρξη της Φάσης 1

Σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας μεταξύ της ΟΝΕΧ, των συναρμόδιων Υπουργείων και ενός ειδικού κορυφαίου Συμβούλου για αντίστοιχου είδους συναλλαγές (η ΟΝΕΧ συνεργάστηκε με την Ernest Young για το Σχέδιο Εξυγίανσης των Ναυπηγείων) προκειμένου να συμφωνηθεί η νομική οδός (σύμφωνα με το Εθνικό Πτωχευτικό Δίκαιο και την Ειδικής Νομοθεσίας) προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του Σχεδίου Εξυγίανσης βάσει των προαναφερθέντων αρχών.

Ειδική Σημείωση: Σε καμία περίπτωση η πρόταση της ΟΝΕΧ δεν επηρεάζει, δεν υπονομεύει ούτε έρχεται σε αντιδιαστολή με οποιαδήποτε άλλη υφιστάμενη ή μελλοντική συμφωνία των ΕΑΣ καθώς δεν είναι αποκλειστική και μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο flight.com.gr εκφράζουν τους συντάκτες τους
κι όχι απαραίτητα τον ιστότοπο. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς γραπτή
έγκριση. Σε αντίθετη περίπτωση θα λαμβάνονται νομικά μέτρα. Ο ιστότοπος
διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των σχολίων, τα οποία εκφράζουν μόνο το συγγραφέα
τους.

- Advertisement -
- Advertisement -

32 ΣΧΟΛΙΑ

Subscribe
Notify of
32 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Ακούστε μας

- Advertisement -

Το Σχόλιο της Ημέρας

ΑΝΑΛΥΣΗ: Με €2 δις το ΠΝ μπορεί να αποκτήσει 8 αξιόμαχα πλοία πριν το 2030

Χτυπάμε ανοικτές πόρτες, όταν λέμε πως το ΠΝ βρίσκεται ίσως στη χειρότερη στιγμή της νεότερης ιστορίας του. Καθώς το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, ύψους 5,5 δις...

Το τεύχος μας που κυκλοφορεί

- Advertisement -

Κύριο Άρθρο

Πρώτη γαλλική Belh@arra: καθυστερημένη επισήμως ένα χρόνο, πως επηρεάζονται οι ελληνικές;

Για το εάν ήταν καθυστερημένη στο πρόγραμμα παράδοσης της στο Γαλλικό Ναυτικό, η  φρεγάτα Amiral Ronarc‘h, η πρώτη Belh@rra ή FDI (Frégate de Défense et...
- Advertisement -
Card image

ΠΤΗΣΗ 038 Τεύχος Ιουλίου 2023

Αγορά 3.99€
- Advertisement -

Σαν σήμερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 15 Ιουλίου 1974: Προδοσία και διχασμός στην Κύπρο,...

33
Πραξικόπημα υποκινούμενο από τη χουντική κυβέρνηση των Αθηνών θα ανατρέψει τον Πρόεδρο της Κύπρου, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον ΙΙΙ, ξεκινώντας έναν βαθύ διχασμό στο νησί....
- Advertisement -
Card image

ΠΤΗΣΗ Τεύχη 32, 33, 34, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2023

Αγορά 7.99€
- Advertisement -
Card image

ΠΤΗΣΗ 037 Τεύχος Ιουνίου 2023

Αγορά 3.99€

Πολιτική διαχείρισης σχολίων

Πολιτική διαχείρισης σχολίων για τις ιστοσελίδες flight.com.gr, navaldefence.gr, military-history.gr

73
Όπως είναι γνωστό, τα σχόλια στα site μας υπόκεινται σε έλεγχο και επεξεργασία ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που έχουμε...

Related News

US Embassy event celebrating July 4th: Embracing inclusion and accessibility

US Ambassador to Athens George Tsunis emphasized the US Embassy's commitment to embedding diversity, equality, and accessibility into its overarching policies during the July...

PM Mitsotakis receives ND MEP Fredi Beleris at the Maximos Mansion

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis on Monday received ruling New Democracy MEP Fredi Beleris at the Maximos Mansion. "I have many reasons, dear Fredi, to be...

M-346 Master, πως το νέο ελληνικό εκπαιδευτικό έχει… σοβιετικές ρίζες – μέρος Α’

Δημοσιεύθηκε στην "ΠΤΗΣΗ" Μαϊου 2023. Αναδημοσιεύεται λόγω επετείου των 20 ετών από την πρώτη πτήση του πρωτότυπου Μ-346, της ιταλικής σχεδίασης.Το νέο εκπαιδευτικό...