13.5 C
Athens
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΝΕΑΑΜΥΝΑΠΑΣΟΚ: Ζητά απαντήσεις για «σκανδαλώδη ανάθεση» υποστήριξης C-130 από την ΕΑΒ

ΠΑΣΟΚ: Ζητά απαντήσεις για «σκανδαλώδη ανάθεση» υποστήριξης C-130 από την ΕΑΒ

- Advertisement -

Λάβαμε από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής το παρακάτω δελτίο Τύπου σχετικά με επερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές με θέμα «Σκανδαλώδης απευθείας ανάθεση εργοστασιακής συντήρησης και υποστήριξης μεταφορικών αεροσκαφών C-130 από την ΕΑΒ».

 

Κατατέθηκε Ερώτηση και ΑΚΕ στη Βουλή από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κα Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου, κ. Γιώργο Αρβανιτίδη, κ. Χρήστο Γκόκα, κ. Χαράλαμπο Καστανίδη, κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, κ. Γιώργο Μουλκιώτη, κ. Μπουρχάν Μπαράν, κ. Δημήτρη Μπιάγκη και κ. Γιώργο Παπανδρέου, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με τίτλο «Σκανδαλώδης απευθείας ανάθεση εργοστασιακής συντήρησης και υποστήριξης μεταφορικών αεροσκαφών C-130 από την ΕΑΒ», προς τους Υπουργούς Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη και Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Σε σχετική σύμβαση που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η ΕΑΒ ανέθεσε, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία AMS AERO, έργο ύψους 4.341.880,00 € για παροχή υπηρεσιών εργοστασιακής συντήρησης και υποστήριξης Α/Φ C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, σε πολλαπλάσιο κόστος συγκριτικά με το αν είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου η ίδια η ΕΑΒ το υπόψη έργο.

Η εν λόγω εταιρεία, AMS AERO, έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους μόνο 6.000 € και δεν διαθέτει προσωπικό.

Η όλη σύμβαση και οι ακολουθούμενες διαδικασίες υπαγορεύουν σκάνδαλο.

Προκειμένου να καταδείξουμε την σκανδαλώδη απευθείας ανάθεση συντήρησης και υποστήριξης Α/Φ C-130, κατατέθηκε σχετική ερώτηση και ΑΚΕ.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι,

Η μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία της χώρας με την επωνυμία Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ (ΕΑΒ ΑΕ) ανάρτησε πρόσφατα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μία σύμβαση έργου ύψους 4.341.880,00 € πλέον ΦΠΑ (1.085.470 € ανά αεροσκάφος), συνολικά 5.383.931,20 €, για παροχή υπηρεσιών συντήρησης έως και τεσσάρων (4) αεροσκαφών (Α/Φ) C-130 Β/Η της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), συνολικής διάρκειας έργου επτά (7) μηνών περίπου ανά Α/Φ και λήξης της σύμβασης στις 30.6.2024. Η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η σύμβαση με απευθείας ανάθεση είναι μία Ελληνική εταιρεία ΙΚΕ, με την επωνυμία “Aerospace Management and Support ΙΚΕ” (και το διακριτικό τίτλο AMS AERO) με μετοχικό κεφάλαιο ύψους μόνο 6.000 €, η οποία δεν διαθέτει ούτε προσωπικό.

Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση:

1. Το ΔΣ της ΕΑΒ αποφάσισε την άμεση προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας με τα ακόλουθα κριτήρια:

– Η εργολάβος να κατέχει εγκρίσεις από την EASA PART 145 για συντήρηση Γραμμής Πτήσης και Βάσης σε μεγάλα Α/Φ αντίστοιχου ή μεγαλύτερου μεγέθους των C-130 B/H.

– Η εργολάβος να είναι εγκεκριμένο επισκευαστικό κέντρο και να εκπροσωπεί εταιρεία που διαθέτει εξοπλισμό ηλεκτρονικών και λοιπών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στο Α/Φ C-130 Β/Η για άμεση παραγγελία πιθανών υλικών που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Η εργολάβος (εταιρεία AMS AERO) προσκόμισε και έθεσε τις αναγκαίες πιστοποιήσεις για την καταλληλότητά της στην εκτέλεση του έργου.

Όμως, για την επιλογή της εν λόγω εταιρείας (AMS AERO) δεν έλαβε χώρα διαγωνιστική διαδικασία, αλλά ούτε μία έστω στοιχειώδης έρευνα αγοράς σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει η σχετική νομοθεσία. Η εταιρεία AMS AERO επιλέχθηκε από μία άτυπη επιτροπή της ΕΑΒ, η οποία αποτελείτο μόνο από μέλη της Διοίκησης της εταιρείας. Η εν λόγω επιτροπή είναι αμφίβολης νομιμότητας αφού αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της ΕΑΒ. Η επαφή με την εταιρεία AMS AERO έγινε στις αρχές του έτους 2021 και η ανάθεση έγινε τώρα. Άρα δεν έχει καμία δικαιολογία η Διοίκηση της ΕΑΒ να επικαλείται ότι δεν προλάβαινε να ακολουθήσει τη νόμιμη διαγωνιστική διαδικασία και δεν θα έπρεπε να προβεί στην απευθείας ανάθεση. Για να γίνει αυτή η απευθείας ανάθεση παραμερίστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΒ.

Επίσης, η AMS AERO, αν και υποτίθεται ότι είναι επισκευαστικό κέντρο, εντούτοις αυτό δεν αποδεικνύεται.

2. Η εταιρεία AMS AERO υποχρεούται να παρέχει OJT (On the Job Training) εκπαίδευση στο προσωπικό της ΕΑΒ που θα συνδράμει βοηθητικά στις εργασίες και ανά 8ωρη βάρδια θα εργάζονται και δεκαπέντε (15) εκπαιδευόμενοι της ΕΑΒ.

Η ΕΑΒ εκπαιδεύει ήδη το προσωπικό της εταιρείας AMS AERO, που υποτίθεται ότι είναι έτοιμο να αναλάβει κατεπείγουσα δράση. Είναι ξεκάθαρο ότι η ΕΑΒ θα υλοποιεί τη συντήρηση των Α/Φ C-130 της ΠΑ και η εργολαβική εταιρεία AMS AERO θα πληρώνεται εις βάρος της ΕΑΒ και του Ελληνικού Δημοσίου.

3. Η ΕΑΒ δύναται, κατόπιν συμφωνίας, να χρησιμοποιήσει προσωπικό της εταιρείας AMS AERO για εργασίες σε οποιοδήποτε άλλο ενταγμένο για εργοστασιακή συντήρηση Α/Φ, επιπρόσθετα του Α/Φ που της έχει αναθέσει να εκτελέσει εργασίες εργοστασιακής συντήρησης.

Με αυτό τον τρόπο, η σύμβαση αφήνει παράθυρο να ανατίθενται στην εταιρεία AMS AERO εργασίες συντήρησης άλλων αεροσκαφών με τίμημα το οποίο θα συμφωνηθεί τότε. Αυτό σημαίνει ότι η σύμβαση με αγορά υλικών σε πενταπλάσια αξία και με την ανάθεση επιπρόσθετων εργασιών θα υπερβαίνει κατά πολύ το ύψος της σύμβασης.

4. Το τεχνικό προσωπικό της AMS AERO που θα αναλάβει την εργοστασιακή συντήρηση στα Α/Φ C-130 Β/Η θα διαθέτει όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και εξειδικεύσεις για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, κατόπιν ταχύρρυθμης επαναπιστοποίησης από την ΕΑΒ.

Η εταιρεία AMS AERO θα χρησιμοποιήσει για το έργο προσωπικό της και της ΕΑΒ. Στη σύμβαση, όμως, δεν αναφέρεται αν το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας AMS AERO διαθέτει τις αναγκαίες πιστοποιήσεις (διορθωτών και επιθεωρητών) εργασιών στα εν λόγω Α/Φ. Επίσης, δεν αναφέρεται αν το εν λόγω τεχνικό προσωπικό της ΑΜS AERO διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για εργασίες εκτεταμένης εργοστασιακής συντήρησης στα Α/Φ C -130 Β/Η.

5. Η εταιρεία AMS AERO θα εκτελέσει το έργο στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, χρησιμοποιώντας τα απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου υλικά, ειδικά εργαλεία, εξοπλισμό και μέσα υποστήριξης που θα παρασχεθούν για τον σκοπό αυτό από την ΕΑΒ.

Στην ουσία, η ΕΑΒ παρέχει τα πάντα, ενώ η εταιρεία σχεδόν τίποτε.

6. Η εταιρεία AMS AERO μπορεί να προβεί σε παραγγελία σχετικών υλικών, απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου, κατόπιν εξουσιοδότησης από την ΕΑΒ, τιμολογημένα με προσαύξηση 10%, συμπεριλαμβανομένου του κέρδους.

Άλλο σκανδαλώδες άρθρο της εν λόγω σύμβασης, μέσω του οποίου η εταιρεία AMS AERO θα εκπροσωπεί εταιρεία που θα διαθέτει τον εξοπλισμό ηλεκτρονικών και λοιπών συστημάτων του Α/Φ C-130 για άμεση παραγγελία πιθανών υλικών που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας. Δηλαδή, η εργολαβική εταιρεία ΙΚΕ θα παραγγέλνει αμυντικό εξοπλισμό απευθείας, με όποιες τιμές συμφωνήσει με τους προμηθευτές τους οποίους αντιπροσωπεύει και η ΕΑΒ και κατ’ επέκταση η ΠΑ θα πληρώνει τα υλικά αυτά με επιπλέον «καπέλο» 10%. Η ΕΑΒ εισάγει αεροπορικό υλικό και ανταλλακτικά από το FMS σε τιμές περίπου του 25% της αξίας των υλικών έναντι των τιμών στο εμπόριο. Αντί να γίνει αυτό, η ΕΑΒ θα πληρώνει τα αγοραζόμενα υλικά από το εξωτερικό με συνυπολογιζόμενη την προσαύξηση του 10% περίπου σε πενταπλάσια τιμή.

7. Η εταιρεία AMS AERO δύναται να χρησιμοποιεί και τρίτο υπεργολάβο για την εκτέλεση του έργου που περιγράφεται στην εν λόγω σύμβαση υπό την προϋπόθεση έγκριση της ΕΑΒ και απαιτείται για τον υπεργολάβο να έχει ο ίδιος ή το προσωπικό που θα απασχολεί την αντίστοιχη στον τύπο εργασιών.

Με τις εν λόγω διατάξεις της σύμβασης αποδεικνύεται ότι η AMS AERO αναλαμβάνει έργο κατά περίπτωση χρησιμοποιώντας τεχνικό προσωπικό που δεν διαθέτει ενδεχομένως τις απαραίτητες αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις εργασιών στα C-130 Β/Η.

8. Η παράδοση και τελική αποδοχή των εκτελούμενων εργασιών σε όλες τις φάσεις της εργοστασιακής συντήρησης στα Α/Φ C-130 B/H από την εταιρεία AMS AERO θα πιστοποιείται από το ποιοτικό σύστημα της ΕΑΒ και τους αρμόδιους επιθεωρητές ελέγχου παραγωγής και την υπηρεσία διασφάλισης ποιότητας.

Από μόνο του αυτό αποδεικνύει ότι η AMS AERO δεν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την ανάληψη έργου εκτεταμένης εργοστασιακής συντήρησης επί των Α/Φ C-130 Β/Η. Και στην ουσία η ΕΑΒ ΑΕ αναλαμβάνει την υλοποίηση και την ευθύνη όλου του έργου.

9. Και το πλέον σκανδαλώδες είναι ότι, ενώ το κόστος της εργατοώρας του άριστα εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου προσωπικού της ΕΑΒ είναι 17 €, η εργολαβική εταιρεία AMS AERO θα τιμολογεί την ΕΑΒ με 58 € την εργατοώρα του προσωπικού της. Με αυτές τις τιμές ανά εργατοώρα, το κόστος του έργου (σύμφωνα με την σύμβαση το έργο για κάθε Α/Φ απαιτεί 18.715 εργατοώρες) αν το είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου η ΕΑΒ θα ήταν 318.155 € ανά Α/Φ (για απαίτηση 18.715 εργατοώρες συνολικά του έργου ανά Α/Φ επί 17 € ανά εργατοώρα), ενώ για την εταιρεία AMS AERO (με τιμή 58 € ανά εργατοώρα) ανέρχεται στα 1.085.000 € ανά Α/Φ. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος της εργοστασιακής συντήρησης ανά Α/Φ από την εταιρεία AMS AERO είναι σχεδόν τριπλάσιο από το αντίστοιχο της ΕΑΒ. Αν σε αυτό προστεθούν τα ακριβά υλικά που θα πληρώνει η ΕΑΒ και το υψηλότερο κόστος των πρόσθετων εργασιών, τότε η ΕΑΒ θα πληρώνει την εργατοώρα του εργολάβου (της εταιρείας AMS AERO) με κόστος περίπου πενταπλάσιο από το κόστος της εργατοώρας της ΕΑΒ. Προκύπτει δηλαδή ένα υπερτιμημένο κόστος της εν λόγω σύμβασης με την εταιρεία AMS AERO. Αυτό το κόστος της ανθρωποώρας είναι κάτι πολύ υψηλότερο από την τιμή της ανθρωποώρας με την οποία τιμολογεί η ΕΑΒ τους πελάτες της, δηλαδή η ΕΑΒ πουλάει με ζημιά. Επιπλέον, η ΕΑΒ, σύμφωνα με την σκανδαλώδη ανάθεση – σύμβαση, θα παρέχει στην εργολαβική εταιρεία AMS AERO τις κτιριακές εγκαταστάσεις της και όλο τον μηχανολογικό εξοπλισμό, υλικά, ειδικά εργαλεία, δοκιμαστικές συσκευές, διακριβωμένο και πιστοποιημένο ειδικό και επίγειο εξοπλισμό και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό, που είναι το καλύτερο παγκοσμίως, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Αμερικανικής εταιρείας, πελάτη της ΕΑΒ, Lockheed Martin. Η ΕΑΒ έχει έμπειρο προσωπικό περίπου 1.650 ατόμων και στο τέλος του έτους θα έχει προσωπικό περίπου 2.000 ατόμων. Είναι μία επιχείρηση πιστοποιημένη διεθνώς με τα ανώτερα πιστοποιητικά που λίγες εταιρείες διαθέτουν παγκοσμίως, παράγει εργοσύνολα για μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και συντηρεί όλα τα πτητικά μέσα της ΠΑ και του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, η ΕΑΒ πληρώνει προκαταβολή την εργολαβική εταιρεία με ποσό 300.000 € για κάθε ένταξη Α/Φ. Όλοι οι όροι είναι εις βάρος της ΕΑΒ.

Στην εν λόγω σύμβαση, οι ποινικές ρήτρες δεν υφίστανται και η ευθύνη και πιστοποίηση των εργασιών έναντι της ΠΑ βαρύνει την ΕΑΒ.

Κατόπιν των ανωτέρω, τίθενται τα εύλογα ερωτήματα, τι τελικά θα προσφέρει στην ΕΑΒ μία μικρή, σχεδόν ανύπαρκτη εταιρεία ΙΚΕ, με αδήλωτο προσωπικό; και, γιατί η ΕΑΒ αναθέτει στην AMS AERO το υπόψη έργο; Στις 7.7.2022 έγινε έλεγχος της εταιρείας AMS AERO στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ από το ΣΕΠΕ και επιβλήθηκαν υψηλά πρόστιμα στην εν λόγω εταιρεία, αφού το προσωπικό της ήταν αδήλωτο.

Τέλος, πρόσφατα, κατά τη διάρκεια των εργασιών των τεχνικών της AMS AERO, συνέβη πτώση του Α/Φ C-130 στην περιοχή του κάθετου σταθερού, ενώ δεν γνωρίζουμε την έκταση της ζημιάς στο Α/Φ. Όπως γίνεται αντιληπτό, το γεγονός αυτό αποδεικνύει λάθη στον χειρισμό των αεροπορικών διαδικασιών συντήρησης του Α/Φ, που μας δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά ως προς την εμπειρία των τεχνικών της AMS AERO, και αν αυτοί διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για εργοστασιακή συντήρηση. Γεγονός που καθιστά το συμβατικό έργο της ΑΜS AERO στο εξής αμφίβολο.

Δεδομένου ότι, η λειτουργία της ΕΑΒ αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης.

Δεδομένου ότι, η ΕΑΒ διαθέτει αρμόδιους διακριτούς υπηρεσιακούς φορείς για την εφαρμογή της νομιμότητας στην προκήρυξη διαγωνιστικών διαδικασιών και την αποτελεσματική λειτουργία της.

Δεδομένου ότι, η ΕΑΒ διαθέτει άρτια καταρτισμένο, έμπειρο και πιστοποιημένο προσωπικό και δεν έχει ανάγκη από “εκπαιδευτές” εκτός της δομής της.

Δεδομένου ότι, από τη σύμβαση προκύπτει ότι η AMS AERO δεν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για εργασίες εργοστασιακής συντήρησης στα Α/Φ C-130 Β/Η, το τεχνικό προσωπικό που χρησιμοποιεί για το έργο δεν είναι μόνιμο, είναι με σύμβαση έργου, κατά περίπτωση, και επιπλέον σε συνδυασμό με το συμβάν διαφαίνεται ότι δεν διαθέτει την απαραίτητη πιστοποίηση για εργοστασιακή συντήρηση στο εν λόγω Α/Φ.

Δεδομένου ότι, η προμήθεια των υλικών και των ανταλλακτικών από την AMS AERO με επιπλέον κόστος ένα 10% του τιμολογίου της προμήθειας των υλικών, που θα το πληρώσει η ΠΑ, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά ως προς τη νομιμότητα της εν λόγω σύμβασης.

Δεδομένου ότι, ο ελληνικός λαός απαιτεί να γνωρίζει τη νομιμότητα των διαδικασιών που εφαρμόζονται στη λειτουργία της ΕΑΒ και απαιτεί την ορθή ανάλωση των κονδυλίων.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1. Υπήρξε πολιτική παρέμβαση στη Διοίκηση της ΕΑΒ για την ανάθεση της σύμβασης;

2. Γιατί η σύμβαση ανατέθηκε χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού στον ανάδοχο; Ποια είναι η θέση του εσωτερικού ελεγκτή της ΕΑΒ ως προς τη νομιμότητα της σύμβασης; Πως δικαιολογείται η υπερτιμημένη τιμή κόστους της σύμβασης που συνδέεται άμεσα με το κόστος της εργατοώρας των 58 € ανά Α/Φ;

3. Πως εξηγείτε ότι στη διεκπεραίωση των διαδικασιών που οδήγησαν στην απευθείας ανάθεση της σύμβασης συμμετείχαν μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της ΕΑΒ, ενώ αποκλείστηκαν οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες;

4. Η απευθείας ανάθεση μιας τέτοιας σύμβασης με προφανή ζημιά για την ΕΑΒ σε μια εταιρία με τα οικονομικά και επιχειρηματικά χαρακτηριστικά της ΙΚΕ θα ελεγχθεί από τον μέτοχο και ενδεχομένως από τη δικαιοσύνη;

Παρακαλείσθε να καταθέσετε:

α. Στοιχεία που αφορούν στις πιστοποιήσεις (εγκρίσεις) της AMS AERO από την EASA PART 145 για συντήρηση Γραμμής Πτήσης και Βάσης σε μεγάλα Α/Φ αντίστοιχου ή μεγαλύτερου μεγέθους των C-130 B/H.

β. Στοιχεία που αφορούν στα ακόλουθα:

– η εταιρεία AMS AERO είναι εγκεκριμένο επισκευαστικό κέντρο.

– εκπροσωπεί εταιρεία που διαθέτει εξοπλισμό ηλεκτρονικών και λοιπών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στο Α/Φ C-130 Β/Η.

γ. Στοιχεία που αφορούν στις απαιτούμενες πιστοποιήσεις του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας AMS AERO που θα αναλάβει την εργοστασιακή συντήρηση στα Α/Φ C-130 Β/Η.

δ. Λίστα του προσωπικού και των ειδικοτήτων τους της εταιρείας AMS AERO που θα εκτελέσει το έργο της εργοστασιακής συντήρησης στα Α/Φ C-130Β/Η.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο flight.com.gr εκφράζουν τους συντάκτες τους
κι όχι απαραίτητα τον ιστότοπο. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς γραπτή
έγκριση. Σε αντίθετη περίπτωση θα λαμβάνονται νομικά μέτρα. Ο ιστότοπος
διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των σχολίων, τα οποία εκφράζουν μόνο το συγγραφέα
τους.

- Advertisement -
- Advertisement -

23 ΣΧΟΛΙΑ

Subscribe
Notify of
23 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Ακούστε μας

- Advertisement -

Το Σχόλιο της Ημέρας

Ο Πούτιν πετά βομβαρδιστικό, οδηγεί νταλίκα… πότε το εικονικό έγινε παγκόσμια εξουσία;

Τελικά η πολιτική μπορεί να είναι πολύ πιο απλή από ότι νομίζουμε. Σε λιγότερο από ένα μήνα έρχονται οι προεδρικές εκλογές στη Ρωσία και...

Το τεύχος μας που κυκλοφορεί

- Advertisement -

Κύριο Άρθρο

ΕΞΕΛΙΞΗ: Αποσύρονται από φέτος οι αυστραλιανές φρεγάτες ANZAC, αν τις χάσουμε...

123
Οι πρώτες δύο από τις οκτώ εκσυγχρονισμένες φρεγάτες MEKO 200 κλάσης ANZAC της Αυστραλίας θα αποσυρθούν, μια φέτος και η άλλη το 2026, αρκετά...
- Advertisement -
Card image

ΠΤΗΣΗ 038 Τεύχος Ιουλίου 2023

Αγορά 3.99€
- Advertisement -

Σαν σήμερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 23 Μαρτίου 1943: Βύθιση του υποβρυχίου “Delfino” που...

1
Βυθίζεται σε ναυτικό ατύχημα έξω από το ναύσταθμο του Τάραντα το ιταλικό υποβρύχιο "Delfino". Το οποίο ήταν γνωστό από την τορπιλική επίθεση και βύθιση...
- Advertisement -
Card image

ΠΤΗΣΗ Τεύχη 32, 33, 34, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2023

Αγορά 7.99€
- Advertisement -
Card image

ΠΤΗΣΗ 037 Τεύχος Ιουνίου 2023

Αγορά 3.99€

Πολιτική διαχείρισης σχολίων

Πολιτική διαχείρισης σχολίων για τις ιστοσελίδες flight.com.gr, navaldefence.gr, military-history.gr

71
Όπως είναι γνωστό, τα σχόλια στα site μας υπόκεινται σε έλεγχο και επεξεργασία ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που έχουμε...

Related News

G7: Υποστήριξη στην Ουκρανία για όσο χρόνο χρειασθεί

Οι ηγέτες της ομάδας της G7 δεσμεύθηκαν σήμερα να υποστηρίξουν την Ουκρανία για όσο χρόνο χρειασθεί στον πόλεμο κατά της Ρωσίας και δήλωσαν ότι...

PM Mitsotakis meets Emir of Qatar: Focus on bilateral cooperation, investment opportunities

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis had a meeting with the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al Thani, on Saturday in Doha. According to...

1966-1976: Οι ελληνικοί εξοπλισμοί σε μια κρίσιμη δεκαετία – από τα Noratlas στην εισβολή της Κύπρου, μέρος Β’

Στο πρώτο μέρος του άρθρου εξετάσθηκαν οι περιστάσεις που οδήγησαν στην απόκτηση του Noratlas από την ΕΒΑ, ιδίως η ματαίωση της προμήθειας των 4...