30.9 C
Athens
Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΓΕΝΙΚΑΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣε εξέλιξη η συνεργασία ελληνικών βιομηχανιών διαστημικών τεχνολογιών, με νέα μέλη και...

Σε εξέλιξη η συνεργασία ελληνικών βιομηχανιών διαστημικών τεχνολογιών, με νέα μέλη και ανάπτυξη καινοτομίας

- Advertisement -

Την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκαν στο Μαρούσι, στα γραφεία του Corallia, οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και του Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster), με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων κ. Αθανάσιου Στάβερη-Πολυκαλά, από μέρους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι γενικές συνελεύσεις εγκαινιάζουν μια νέα περίοδο, όπου η τεχνολογική ωρίμανση των μελών που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των προηγουμένων ετών, οδηγεί πλέον σε ουσιαστικούς καρπούς και διεθνή αναγνώριση.

Η αναγνώριση αυτή επισφραγίστηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΙΔΙΤΕ με την εισαγωγή στην Ένωση, σημαντικών ελληνικών φορέων, που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον κλάδο της διαστημικής τεχνολογίας. Η ΕΑΒ (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία), ο Όμιλος ΟΤΕ, η ΟΗΒ HELLAS, η OQ TECHNOLOGY HELLAS και οι startups ALONGROUTE, CAIUS, INSIGHIO, NANOQ και SPACEIS αποτελούν πλέον μέρος της οικογένειας του εγχώριου διαστημικού οικοσυστήματος και έναν βασικό πυλώνα καινοτομίας της χώρας, ενδυναμώνοντας την ικανότητα της χώρας στον τομέα αυτό.

Επιπρόσθετα των παραπάνω, στο si-Cluster εντάχθηκαν ο Τομέας Ηλεκτρονικής και Η/Υ του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ και το Εργαστήριο Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά ενδυναμώνοντας περαιτέρω την τετραπλή έλικα στον τομέα του Διαστήματος και ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 80 μέλη στο Συνεργατικό Σχηματισμό.

Ειδικότερα η ενσωμάτωση όλων των Primes που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (EAB, ΟΗΒ, Thales, Sitael) συντείνει σημαντικά στην περαιτέρω βιομηχανική διάρθρωση του Ελληνικού Διαστημικού Οικοσυστήματος, σε όλες τις πτυχές των τεχνολογιών και εφαρμογών και όλους τους υποτομείς upstream, downstream, midstream και αποτελεί σημαντικό επίτευγμα-ορόσημο στην εξελικτική πορεία της ΕΒΙΔΙΤΕ και του si-Cluster.

Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΙΔΙΤΕ, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων κ. Αθανάσιος Στάβερης-Πολυκαλάς απηύθυνε ομιλία στα μέλη αναφερόμενος στη στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον τομέα του Διαστήματος και πιο συγκεκριμένα έκανε αναφορά στο εμβληματικό πρόγραμμα των Ελληνικών Μικροδορυφόρων και στη συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών στα Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού, θέματα τα οποία αποτελούν μείζονος σημασίας για τα μέλη της Ένωσης και του Cluster.

Εξίσου σημαντικής ευκαιρίας για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών των μελών της Ένωσης αποτελεί και η επισφράγιση της συνεργασίας της ΕΒΙΔΙΤΕ με την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΜΥΝΑΣ (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.). Η εφαρμογή διαστημικής τεχνολογίας στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας για την οποία έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. κ. Νικόλαος Παπάτσας στη συνέχεια της συνεδρίασης, αποτελεί κύριο στόχο της συνεργασίας των δύο φορέων.

Ακολούθησε η Γενική Συνέλευση των μελών του si-Cluster, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια του έργου SPACE 4.0 το οποίο εστιάζει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων και τεχνολογικά προηγμένων και καινοτόμων διαστημικών εφαρμογών και υπηρεσιών. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Αξίζει να αναφερθεί πως κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεργατικού Σχηματισμού, τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου για το 2024-2028, τα αποτελέσματα του οποίου θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα στο τέλος του έτους. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται από το 2023 περιλαμβάνει το σχεδιασμό δράσεων Προσέλκυσης Επενδυτών, Συμμετοχής σε Εκθέσεις, Εκδηλώσεων Διεθνούς και Εθνικής Δικτύωσης, Δράσεις Εκπαίδευσης Νέων, Προώθησης Καινοτομίας και Δράσεις Δημοσιότητας και Διεύρυνσης του Cluster.

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, κ. Στάβερης δήλωσε: Το πρόγραμμα των μικροδορυφόρων, στο πλαίσιο του ταμείου ανάκαμψης, θα ενισχύσει τις ασφαλείς κρατικές δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μια εξαιρετική ευκαιρία ανάπτυξης της εγχώριας διαστημικής βιομηχανίας.

Ο Πρόεδρος της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α., κ. Νικόλαος Παπάτσας δήλωσε: Είναι γνωστό πως η διαστημική τεχνολογία και η Άμυνα μιας χώρας είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Στη χώρα μας, η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. και η ΕΒΙΔΙΤΕ θα συνεργαστούν με σκοπό να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τόσο στην οικονομία της χώρας μας μέσω της ανάπτυξης καινοτομικών βιομηχανικών προϊόντων, υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων, όσο και στην ασφάλεια, ενισχύοντας την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας.

Ο Πρόεδρος της ΕΒΙΔΙΤΕ, Δρ. Αθανάσιος Πότσης δήλωσε: Η ελληνική διαστημική βιομηχανία περνάει πλέον στην περίοδο ωρίμανσης και τεχνολογικής καταξίωσης. Ελληνικά προϊόντα βρίσκονται ήδη σε τροχιά γύρω από τη Γη και δημιουργούν με σταθερά βήματα το επιθυμητό trademark «space technology and products made in Greece». Σήμερα η οικογένεια της ΕΒΙΔΙΤΕ μεγαλώνει. Με την συμμετοχή της ΕΑΒ, του ΟΤΕ και της OHB HELLAS καθώς και σημαντικού αριθμού startups, ολοκληρώνουμε τη δημιουργία μιας μεγάλης οικογένειας με τρομακτικές δυνατότητες ανάπτυξης καινοτομίας και τεχνολογίας για την ενίσχυση της Εθνικής Οικονομίας και Ασφάλειας της χώρας μας.

Ο Πρόεδρος του si-Cluster και Διευθυντής του ESA BIC Greece, Δρ. Jorge Sanchez δήλωσε: Το 2023 είναι έτος ορόσημο για το Ελληνικό Διαστημικό Οικοσύστημα. Η πλειοψηφία των στόχων που είχαν μπει πριν 5 χρόνια έχουν επιτευχθεί. Μεταξύ των οποίων: Ανάπτυξη συντονισμένης Εθνικής Στρατηγικής για το διάστημα, Δημιουργία Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος, Επίτευξη 100% γεω-επιστροφής με απορρόφηση όλων των υποχρεωτικών και προαιρετικών προγραμμάτων της ESA, Εκκίνηση λειτουργίας του ESA BIC Greece, Διασύνδεση με «Primes» στην Ελλάδα και Διεθνώς, Συμμετοχή ελληνικών προϊόντων σε Διαστημικές Αποστολές, Ενσωμάτωση στο si-Cluster όλου του Ελληνικού Οικοσυστήματος Διαστημικής, Ενεργοποίηση τετραπλής έλικας, Αύξηση Εξαγωνικής Δραστηριότητας των μελών του si-Cluster, Ανάπτυξη Νέων Αγορών και Αλυσίδων Αξίας για το si-Cluster, Υποστήριξη δημιουργίας Νέων Επιχειρήσεων διαστήματος. Σήμερα ξεκινήσαμε τη διαδικασία για να σχεδιάσουμε την επόμενη 5ετία με τη συμμετοχή όλων των μελών. Το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο θα είναι έτοιμο στο τέλος του χρόνου με ακόμη μεγαλύτερους στόχους, συμβολή στην ευρωπαϊκή και εθνική αυτονομία, πάνω από 500 εκ. κύκλο εργασιών και πολλές νέες θέσεις εργασίας που θα συμβάλουν στο brain regain.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο flight.com.gr εκφράζουν τους συντάκτες τους
κι όχι απαραίτητα τον ιστότοπο. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς γραπτή
έγκριση. Σε αντίθετη περίπτωση θα λαμβάνονται νομικά μέτρα. Ο ιστότοπος
διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των σχολίων, τα οποία εκφράζουν μόνο το συγγραφέα
τους.

- Advertisement -
- Advertisement -
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Ακούστε μας

- Advertisement -

Το Σχόλιο της Ημέρας

Ολλανδός διοικήτης της επιχείρησης Aspides: Ύμνοι για τη δράση της ΨΑΡΑ στην κατάρριψη drones

Το έγκυρο site για θέματα ναυτικού και άμυνας, Μarineschepen.nl έχει δηλώσεις του Ολλανδού Αρχιπλοιάρχου George Pastoor, ο οποίος έχει αυτή την περίοδο την διοίκηση...

Το τεύχος μας που κυκλοφορεί

- Advertisement -

Κύριο Άρθρο

ΑΠΟΨΕΙΣ: Ο εκσυγχρονισμός φρεγατών «S» του ΠΝ – του Υποστρατήγου ε.α....

118
Του Κωνσταντίνου Φράγκου, Υποστρατήγου ε.α. - αναλυτή αμυντικών θεμάτων-συγγραφέα - DEA Σορβόννης στην Πολιτική ΆμυναςΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην Π&Δ Τεύχος 385, του Ιουνίου...
- Advertisement -
Card image

ΠΤΗΣΗ 038 Τεύχος Ιουλίου 2023

Αγορά 3.99€
- Advertisement -

Σαν σήμερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 17 Ιουλίου 1203: Οι σταυροφόροι χτυπούν τις πύλες...

6
Οι σταυροφορίες ήταν πολυεθνικές εκστρατείες που οργανώνονταν από τα τέλη του 11ου αιώνα, με κεφαλή την εκκλησία της Ρώμης, ορμώμενες από το πανχριστιανικό κίνητρο...
- Advertisement -
Card image

ΠΤΗΣΗ Τεύχη 32, 33, 34, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2023

Αγορά 7.99€
- Advertisement -
Card image

ΠΤΗΣΗ 037 Τεύχος Ιουνίου 2023

Αγορά 3.99€

Πολιτική διαχείρισης σχολίων

Πολιτική διαχείρισης σχολίων για τις ιστοσελίδες flight.com.gr, navaldefence.gr, military-history.gr

73
Όπως είναι γνωστό, τα σχόλια στα site μας υπόκεινται σε έλεγχο και επεξεργασία ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που έχουμε...

Related News

Migration Min Panagiotopoulos meets Executive Director of EUAA

Migration and Asylum Minister Nikos Panagiotopoulos and Deputy Minister Sophia Voultepsi met with Executive Director of the European Union Agency for Asylum (EUAA) Nina...

ΑΠΟΨΕΙΣ: Ο εκσυγχρονισμός φρεγατών «S» του ΠΝ – του Υποστρατήγου ε.α. Κ. Φράγκου

Του Κωνσταντίνου Φράγκου, Υποστρατήγου ε.α. - αναλυτή αμυντικών θεμάτων-συγγραφέα - DEA Σορβόννης στην Πολιτική ΆμυναςΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην Π&Δ Τεύχος 385, του Ιουνίου...

Επίσκεψη Ν. Δένδια στην ΑΣΔΥΣ

Την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ), στο στρατόπεδο «Ζορμπά» στο Γουδί, επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου ενημερώθηκε για το...