20.4 C
Athens
Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024
ΝΕΑΑΜΥΝΑINTRACOM DEFENSE: Εξελίξεις στον τομέα της Ασφάλειας με χρήση διαστημικής τεχνολογίας

INTRACOM DEFENSE: Εξελίξεις στον τομέα της Ασφάλειας με χρήση διαστημικής τεχνολογίας

- Advertisement -

Τα τελευταία χρόνια η διαστημική τεχνολογία έχει μπει ευρέως στην καθημερινότητά μας σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Ειδικότερα στον τομέα της ασφάλειας (Safety and Security) είναι γνωστή με τη χρήση δεδομένων από τους δορυφόρους Παρατήρησης Γης Sentinel, που αποτελούν μέρος του προγράμματος Copernicus. Καθημερινά λαμβάνονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων που μπορούν να βοηθήσουν στην επιτήρηση κρίσιμων υποδομών, την ασφάλεια των συνόρων και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και στην έγκαιρη προειδοποίηση για εκτοξεύσεις πυραυλικών συστημάτων που μπορεί να ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών.

Ένα άλλο παράδειγμα των δυνατοτήτων που οι διαστημικές τεχνολογίες παρέχουν στον τομέα της ασφάλειας είναι τα συστήματα GNSS (Global Navigation Satellite Systems), καθώς μπορούν όχι μόνο να προτείνουν διαδρομές μέσω συσκευών όπως είναι τα κινητά, αλλά παράλληλα βοηθούν στο να εκτελούνται πολλές εργασίες πιο αποδοτικά και με μεγαλύτερη ασφάλεια, όπως στις μεταφορές. Είναι τόσο σημαντική η ύπαρξή τους, που κάθε διαστημική δύναμη στον κόσμο έχει το δικό της σύστημα GNSS (οι ΗΠΑ το GPS, η Ευρώπη τη συστοιχία Galileo κ.ο.κ.).

Από τις απαρχές της διαστημικής εποχής οι τηλεπικοινωνίες είναι αλληλένδετες με τη διαστημική τεχνολογία. Οι δορυφόροι επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία και διασύνδεση μεταξύ απομακρυσμένων περιοχών δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα τεράστιο εύρος εφαρμογών για την καθημερινότητα. Η ασφάλεια όμως αυτών των επικοινωνιών είναι μια κρίσιμη παράμετρος. Παρ’ όλα αυτά, για αρκετά χρόνια οι διαστημικοί φορείς δεν έδιναν την απαραίτητη βαρύτητα στην Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity), έναν τομέα υψίστης σημασίας, καθώς οι δορυφόροι (όχι μόνο οι τηλεπικοινωνιακοί) κινδυνεύουν από επιθέσεις παρεμβολών και κακόβουλου λογισμικού, που μπορούν να επιφέρουν προβλήματα ακόμα και σε υποδομές. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται προστασία των δεδομένων με κατάλληλη κρυπτογράφηση, ενίσχυση της ασφάλειας των πρωτοκόλλων επικοινωνίας, Κρυπτογραφία με Κβαντικά Κλειδιά κ.ά. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της τρίτης συστοιχίας δορυφόρων με το όνομα IRIS2, έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφαλών επικοινωνιών όχι μόνο για διακρατικές και κυβερνητικές εφαρμογές, αλλά και για εφαρμογές που αφορούν την καθημερινότητα του μέσου πολίτη.

Από τα παραπάνω φαίνεται η σπουδαιότητα της χρήσης της διαστημικής τεχνολογίας στον τομέα της ασφάλειας, όπου απαιτούνται νέες καινοτόμες λύσεις και δημιουργούνται έτσι σημαντικές ευκαιρίες για τους φορείς που μπορούν να συνεισφέρουν. Αξίζει μάλιστα να ληφθεί υπόψη ότι με βάση μελέτες που έχουν γίνει από διάφορους φορείς, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος-ESA (European Space Agency), κάθε ευρώ που επενδύεται σε διαστημική τεχνολογία μπορεί να αποφέρει άμεσα ή έμμεσα αποτελέσματα αξίας έως και το δεκαπλάσιο της αρχικής επένδυσης.

Η INTRACOM DEFENSE (IDE), ως μια Ελληνική εταιρεία με μακροχρόνια διεθνή παρουσία και αξιοσημείωτη εξαγωγική δραστηριότητα στον χώρο των Αμυντικών συστημάτων που σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει τεχνολογικά συστήματα υψηλών απαιτήσεων και αυστηρών προδιαγραφών, έχει μεγάλο ενδιαφέρον για ενεργό συμμετοχή στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, και πρόσφατα αποφάσισε να επενδύσει σε αυτήν, καθώς εμφανίζονται εξαιρετικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια, ειδικά στον τομέα της ασφάλειας, που είναι ένας από τους τομείς ενδιαφέροντος και δραστηριότητάς της. Με τις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις της, οι οποίες περιλαμβάνουν σύγχρονα εργαστήρια Ασύρματων Συστημάτων, Ψηφιακών και Αναλογικών Ηλεκτρονικών, Μηχανολογίας, Εργαστηριακού Ελέγχου κ.ά., χώρους συναρμολόγησης υψηλής καθαρότητας (Clean Rooms) ISO 7 και 8 και εξοπλισμό για (ενδεικτικά) ελέγχους καταπόνησης ή ελέγχους EMI/EMC, καθώς και με το έμπειρο και τεχνολογικά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της που μπορεί να διαχειρίζεται έργα με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια, έχει τη δυνατότητα αυτής της συμμετοχής, εστιάζοντας στους εξής 3 βασικούς στόχους σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαστημική τεχνολογία:

(α) την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της με τη συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά έργα όπως αυτά της ESA, του Horizon Europe και του EDF

(β) την προσαρμογή των υποδομών της, ώστε να μπορεί να αναλάβει έργα που σχετίζονται με το Assembly, Integration and Testing (AIT) τμημάτων μικροδορυφόρων και

(γ) την ανάπτυξη υποσυστημάτων για διαστημικές εφαρμογές.

Η IDE μπορεί να παίξει έτσι τον ρόλο ενός Ελληνικού διαστημικού κόμβου (space hub), δημιουργώντας έναν συνδετικό κρίκο στο διαστημικό οικοσύστημα όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και ευρύτερα.

Ανηχοϊκός θάλαμος (διαστάσεων 8mx6mx4m) στις εγκαταστάσεις της IDE για δοκιμές EMI/EMC testing, ικανός να φιλοξενήσει μικροδορυφόρους αρκετά μεγάλων διαστάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει καταφέρει να συμμετέχει ήδη στα συνεργατικά έργα ODINs EYE I & II (multinatiOnal Development INitiative for a Spacebased missilE earlYwarning architecture) με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το EDIDP (European Defence Industrial Development Programme) στο ODIN’s EYE I και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (European Defense FundEDF) στο ODIN’s EYE IΙ. Σκοπός των έργων αυτών είναι η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής λύσης έγκαιρης προειδοποίησης, βασισμένης σε δορυφόρους που θα υποστηρίζουν την επίγνωση κατάστασης ενάντια σε βαλλιστικούς πυραύλους και νέες υπερηχητικές απειλές. Ο ρόλος της IDE είναι να συμβάλλει στα έργα αυτά με τεχνολογίες αιχμής σε θέματα Κυβερνοασφάλειας και Ασφαλών Τακτικών Επικοινωνιών, εφαρμόσιμες στον απαιτητικό τομέα των κρίσιμων δορυφορικών συστημάτων.

Την ίδια ώρα η εταιρεία συμμετέχει στο έργο ACROSSAIR (Advanced Broadband Satcom Solutions For Rotary Wing Aircraft) της ESA, στο οποίο έχει τον ρόλο του συντονιστή της Κοινοπραξίας του έργου που συμπεριλαμβάνει εταίρους από την Ελλάδα (OHB-Hellas) και την Ισπανία (Alpha Unmanned Systems). Το ACROSS-AIR σχετίζεται με τη μελέτη συστημάτων δορυφορικής επικοινωνίας για εναέρια οχήματα περιστρεφόμενων πτερύγων, αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερες προκλήσεις στη σχεδίαση και κατασκευή τους, σε αντίθεση με τα υπάρχοντα κλασικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα για αεροπλάνα.

Clean Room της IDE στο Κορωπί, κλάσης 10,000 (ISO 7), απαραίτητου για το AIT (Assembly, Integration & Testing) τμημάτων μικροδορυφόρων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η IDE είναι μέλος του Capability Technology group (CapTech Space) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Άμυνα (European Defense Agency-EDA), με στόχο την έρευνα για το διάστημα στον Αμυντικό τομέα. Επίσης, είναι μέλος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών-ΕΒΙΔΙΤΕ και του si-Cluster και συνεργάζεται με διεθνώς καταξιωμένες εταιρείες στον χώρο του διαστήματος, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Παράλληλα η IDE επενδύει στη νεανική καινοτομία αλλά και στην εκπαίδευση των νέων στα θέματα της διαστημικής. Στο πλαίσιο αυτό, ήρθε πρόσφατα σε επαφή με το γραφείο της ESA στην Ελλάδα, το ESERO, σχετικά με τα εκπαιδευτικά θέματα, ενώ έλαβε μέρος στην κριτική επιτροπή του NASA Space Apps Challenge Piraeus που διοργανώθηκε από το Greek Newspace Society.

Ο Υπεύθυνος Διαστημικών Προγραμμάτων της IDE, Δρ. Ιωσήφ Παρασκευάς στο NASA Space Apps Challenge Piraeus

Επιπλέον, συμμετέχει σε Ημέρες Σταδιοδρομίας που σχετίζονται με την επαγγελματική απορρόφηση σε θέσεις εργασίας αναφορικά με το Διάστημα και είναι χορηγός της φοιτητικής ομάδας ASAT του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Aristotle Space and Aeronautics Team), που έχει ως στόχο να συμβάλει στη διάδοση του τομέα της αεροναυπηγικής στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Σήμερα η ASAT αποτελείται από 2 τεχνικά departments, το Aeronautics και το Rocketry, που εκπονούν ερευνητικό έργο στους τομείς της αεροναυπηγικής και της πυραυλικής αντίστοιχα και συμμετέχουν ετησίως σε διεθνείς διαγωνισμούς, ενώ παράλληλα υλοποιούν καινοτόμα έργα Έρευνας & Ανάπτυξης.

Η INTRACOM DEFENSE προσδοκά να αποτελέσει στο μέλλον σημαντικό πυλώνα του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος, που θα βάλει δυναμικά την Ελλάδα στον διεθνή χάρτη της τάσης της εμπορικής εκμετάλλευσης τους Διαστήματος NewSpace.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο flight.com.gr εκφράζουν τους συντάκτες τους
κι όχι απαραίτητα τον ιστότοπο. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς γραπτή
έγκριση. Σε αντίθετη περίπτωση θα λαμβάνονται νομικά μέτρα. Ο ιστότοπος
διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των σχολίων, τα οποία εκφράζουν μόνο το συγγραφέα
τους.

- Advertisement -
- Advertisement -
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Ακούστε μας

- Advertisement -

Το Σχόλιο της Ημέρας

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ποιες επιλογές έχει το Πολεμικό Ναυτικό έως το 2030… αλλά και μετά

Αφορμή για αυτό το άρθρο αποτέλεσε η συνέντευξη του υπουργού Εθνικής Αμύνης κ. Δένδια στο συνέδριο DEFEA 2024 προ λίγων ημερών, όπου δήλωσε τα...

Το τεύχος μας που κυκλοφορεί

- Advertisement -

Κύριο Άρθρο

ΑΝΑΛΥΣΗ: Γιατί αγοράσαμε πυραύλους RAM Block 2A για τις “Ρουσσέν” και...

32
Στο πρόσφατο ΚΥΣΕΑ, το μόνο πρόγραμμα που αποφασίστηκε να προχωρήσει για υπογραφή ήταν αυτό της αγοράς 52 νέων πυραύλων RAM, έκδοσης Block 2A, για...
- Advertisement -
Card image

ΠΤΗΣΗ 038 Τεύχος Ιουλίου 2023

Αγορά 3.99€
- Advertisement -

Σαν σήμερα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 19 Μαΐου 1919: Πόντος, ημέρα μνήμης για τη...

0
Ο Μουσταφά Κεμάλ είχε οργανωθεί από νεαρή ηλικία στο κίνημα των Νεοτούρκων, μια φράξια στρατιωτικών του οθωμανικού στρατού με εθνικιστική ατζέντα που εξελίχθηκε με...
- Advertisement -
Card image

ΠΤΗΣΗ Τεύχη 32, 33, 34, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2023

Αγορά 7.99€
- Advertisement -
Card image

ΠΤΗΣΗ 037 Τεύχος Ιουνίου 2023

Αγορά 3.99€

Πολιτική διαχείρισης σχολίων

Πολιτική διαχείρισης σχολίων για τις ιστοσελίδες flight.com.gr, navaldefence.gr, military-history.gr

73
Όπως είναι γνωστό, τα σχόλια στα site μας υπόκεινται σε έλεγχο και επεξεργασία ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που έχουμε...

Related News

PM Mitsotakis: Meeting with Turkish President Erdogan brought positive results

The visit to Ankara and his meeting with Turkish President Recep Tayyip Erdogan this month was successful in that positive steps were taken, Greek...

FM Gerapetritis: Moving step by step in Greek-Turkish dialog; leaders to meet on UN sidelines in September

The next milestone following Prime Minister Kyriakos Mitsotakis' visit to Ankara is September in New York, where he will meet with Turkish President Recep...

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ποιες επιλογές έχει το Πολεμικό Ναυτικό έως το 2030… αλλά και μετά

Αφορμή για αυτό το άρθρο αποτέλεσε η συνέντευξη του υπουργού Εθνικής Αμύνης κ. Δένδια στο συνέδριο DEFEA 2024 προ λίγων ημερών, όπου δήλωσε τα...