Η Εταιρεία

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΤΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Λεωφόρος Λαυρίου 158 & Κορυτσάς 1, Γλυκά Νερά, ΤΚ 15354, τηλ.: 210.35.11.750, κιν. 6907. 655102, e-mail: [email protected]
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 126157301000
Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου: 291365
ΑΦΜ: 800504401
Κύριες δραστηριότητες: έκδοση εντύπων περιοδικών επιχειρηματικού, επαγγελματικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου.
Δευτερεύουσες δραστηριότητες: παραγωγή επιγραμμικών (on-line) περιοδικών κάθε είδους, διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, υπηρεσίες έκδοσης εντύπων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις, υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, υπηρεσίες αρθρογράφου, παραγωγή περιεχομένου διαδικτυακών πυλών (web portals), διάθεση διαφημιστικού χώρου στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας και παρομοίων προϊόντων εκτός έργων με δικαιώματα δημιουργού, υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων, υπηρεσίες καταχώρησης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά, άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβούλων Π.Δ.Κ.Α., έκδοση εντύπων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρομοίων ειδών, υπηρεσίες ραδιοφωνικού προγραμματισμού και εκπομπών, παραγωγή πρωτότυπων τηλεοπτικών εκπομπών.