Νέας γενιάς αποβατικές άκατοι (ΑΒΑΚ) για τον αμερικανικό Στρατό

Η αμερικανική ναυπηγική εταιρεία Vigor ξεκίνησε τις κατασκευαστικές εργασίες για την πρώτη κλάση αποβατικών σκαφών (ΑΒΑΚ) επόμενης γενιάς του αμερικανικού Στρατού με τελετή τοποθέτησης τροπίδας στο πρώτο από αυτά. Displayed this week at #Navy #League #SAS Sea-Air-Space: US #Army's new Landing Craft Utility #LCU replacement, the Maneuver Support Vessel (Light) #MSVL, designed by BMT, to … Συνεχίστε να διαβάζετε το Νέας γενιάς αποβατικές άκατοι (ΑΒΑΚ) για τον αμερικανικό Στρατό.