Η πιθανή διαμόρφωση των Gowind 2500 για τα ΗΑΕ

Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζει το «Navy Recognition» για τις κορβέτες Gowind 2500 που προορίζονται για τα ΗΑΕ. To Εμιράτο διαπραγματεύεται την αγορά 1+1 ή 2+2 Gowind 2500 ανάλογα με την πηγή. Το πλοίο θα φέρει σίγουρα πύραυλους επιφανείας-αέρος ESSM, φαινόμενο σπάνιο για γαλλικές ναυτικές πλατφόρμες. Αυτό θεωρείται ότι θα οδηγήσει στην τοποθέτηση του TACTICOS CMS, με … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η πιθανή διαμόρφωση των Gowind 2500 για τα ΗΑΕ.