Τα λάθη της Τουρκίας, Νο 2, η σύγκρουση με το Ισραήλ

Στο προηγούμενο σχετικό μας άρθρο, ασχοληθήκαμε με το “σχέδιο” της Τουρκίας, στην κατάληψη μιας ηγεμονικής θέσης στον ισλαμικό κόσμο. Μια χώρα που έχει πολλά από τα πλεονεκτήματα της Δύσης, ενώ ταυτόχρονα ανήκει στο Ισλάμ, θα είναι ένα φωτεινό σημείο αναφοράς στην Ανατολή, μια χώρα υπό την οποία θα συνασπιστούν όλα τα μουσουλμανικά κράτη. Ο απώτερος … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα λάθη της Τουρκίας, Νο 2, η σύγκρουση με το Ισραήλ.