Σαράντα αυτοκινούμενα πυροβόλα M109A6 αγοράζει η Ταϊβάν

Ένα μεγάλο «πακέτο» αυτοκινούμενου πυροβολικού θα προμηθευθεί η Ταιβάν με 40 πυροβόλα Μ109Α6, 20 τεθωρακισμένα τροφοδοσίας M992A2, 5 γερανοφόρα Μ88Α2, πυροκροτητές, σύστημα ελέγχου πυροβολαρχίας, και όλες τις σχετικές υπηρεσίες συντήρησης, εκπαίδευσης, υποστήριξης όπως και εξαρτήματα, πολυβόλα για τα τεθωρακισμένα κ.ο.κ. Το σύνολο της παραγγελίας εκτιμάται στα 750 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο είναι υψηλό αλλά δεν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σαράντα αυτοκινούμενα πυροβόλα M109A6 αγοράζει η Ταϊβάν.