«Βαρύς οπλισμός», Φωτογραφία της Ημέρας

Καλημέρα! NUH-2C Ένα πρόγραμμα του USN όχι για την προσθήκη αυτοπροστασίας στα Seasprite αλλά για εκτόξευση Sparrow που κατεύθυνε στο συνέχεια πλοίο επιφανείας.