Το Camcopter S-100 της Schiebel σε ασκήσεις του NATO δείχνει πολλαπλές ναυτικές δυνατότητες

Η Schiebel συμμετείχε στις ασκήσεις REPMUS (Robotic Experimentation and Prototyping using Maritime Uncrewed Systems) και Dynamic Messenger 2023, στην Πορτογαλία. Μαζί με αρκετούς συνεργάτες, πραγματοποίησε πτήσεις με το CAMCOPTER S-100, παρουσιάζοντας λύσεις σχετικές με τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο (ASW) και συγκεκριμένα την ανάπτυξη ηχοσημαντήρων, την βαθυμετρική σάρωση ώστε να εξασφαλίζεται η Ταχεία Περιβαλλοντική Αξιολόγηση (Rapid Environmental … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το Camcopter S-100 της Schiebel σε ασκήσεις του NATO δείχνει πολλαπλές ναυτικές δυνατότητες.