Ο Κινεζικός Στρατός ενισχύει τις δυνατότητες αεροκίνησής του

H Δύναμη Εναερίας Εφόδου είναι ένας καινούριος κλάδος των Κινεζικών Λαϊκών Επαναστατικών Δυνάμεων που προέκυψε μετά την τελευταία αναδιοργάνωσή τους. Έτσι, οι τρεις ανεξάρτητες Μεραρχίες Αλεξιπτωτιστών αναδιοργανώθηκαν το 2017 σε 6 ταξιαρχίες αερομεταφερόμενου πεζικού και μία ακόμα ταξιαρχία ειδικών επιχειρήσεων, όλες υπό την σκέπη του 15ου Αερομεταφερόμενου Σώματος που υπάγεται στην Πολεμική Αεροπορία. Η αναδιοργάνωση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Κινεζικός Στρατός ενισχύει τις δυνατότητες αεροκίνησής του.