ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Μέρος 3, Σύντηξη Ιχνών Στόχων – Fusion

Του Αρχιπλοιάρχου ε.α. Ευσταθίου Νικολάου Π.Ν., Αεροναυπηγού-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Στο προηγούμενο άρθρο νο 2 διατυπώθηκε ο λόγος υπάρξεως της σύντηξης η οποία ανήκει στις διαδικασίες ΜΤΤ. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της Διαχείρισης των Ιχνών και αμέσως μετά την λειτουργία της συνδέσεως ίχνους με ίχνος (track to track association) το σύστημα θα πρέπει να αποφασίσει εάν: «δύο ή … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Μέρος 3, Σύντηξη Ιχνών Στόχων – Fusion.