Υπογραφή σημαντικής σύμβασης για την υποστήριξη των MM-40 Exocet

 Στις 25 Μαΐου 2018 υπεγράφθηκε στην έδρα της ΓΔΑΕΕ η «Σύμβαση 004Β/18», με θέμα την προμήθεια κινητήρων και παρελκομένων υλικών των Κ/Β Exocet MM-40 Block 2 Mod0 και Mod1.  Οι δύο εκδόσεις, μέγιστης εμβέλειας 70km, χρησιμοποιούνται από το Πολεμικό Ναυτικό σε ΤΠΚ Super Vita και τα συστήματα άμυνας ακτών Exocet CDS.