Ελληνικός αμυντικός προϋπολογισμός για το 2024 – μια πρώτη ματιά

Στα 6,123 δις ευρώ (5,707 δις το 2023) ανέρχεται ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (τακτικός και δημοσίων επενδύσεων), σύμφωνα με το σχέδιο του εθνικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος, όπως κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή. Η βασική κατανομή του ποσού είναι ως εξής (σε παρένθεση τα στοιχεία για το 2023): Παροχές σε εργαζόμενους (μισθοί-συντάξεις): … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ελληνικός αμυντικός προϋπολογισμός για το 2024 – μια πρώτη ματιά.