ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Τι αναμένεται μέχρι τέλος του έτους, για το 2024 πάνε κορβέτες-ΜΕΚΟ-Reaper-MLRS

Σε ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) για λόγους κοινοβουλευτικού ελέγχου, δημοσιοποιήθηκε ο προγραμματισμός και η ιεράρχηση των υπό εξέλιξη προγραμμάτων εξοπλισμών που αναμένεται να συμβασιοποιηθούν. Στην ίδια ενημέρωση όμως αναγράφεται και ο πιθανός χρόνος υλοποίησης τους, οπότε εδώ μπορεί να γίνει η πρώτη κατάταξη, ξεκινώντας, όμως “ανάποδα”. Δηλαδή με όσα προγράμματα εκτιμάται … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Τι αναμένεται μέχρι τέλος του έτους, για το 2024 πάνε κορβέτες-ΜΕΚΟ-Reaper-MLRS.