Η Ρουμανία ξεκινά το πρόγραμμα προμήθειας συστημάτων παράκτιας άμυνας

Στις 4 Ιουνίου 2018 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου άμυνας της Ρουμανίας το κείμενο έναρξης της διαδικασίας του προγράμματος προμήθειας πυραυλικών συστημάτων άμυνας ακτών. Η διαδικασία επιλογής διακρίνεται σε δύο μέρη, την κατάθεση υποψηφιοτήτων και την αξιολόγησή τους, με σκοπό την τελική επιλογή και υπογραφή της σύμβασης αγοράς. Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπεται στα €137 … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Ρουμανία ξεκινά το πρόγραμμα προμήθειας συστημάτων παράκτιας άμυνας.